Среброто е изключително разпространен и бесто се използва в бижутерската индустрия. Освен,
че от среброто се секат монети и фотографски филми, от него се изработват и украшения и
прибори за бита. И днес традицията според християнското вероизповедание повелява
покръстването да се случва в сребърен купел със светена вода.

И до днес българският език съхранява думата сребролюбец. А именно – човек, който обича
парите. Някога монетите са се ковали от сребро. Оттам е и произходът на думата сребролюбец.
Среброто като химичен елемент представлява мек, бял метал с наситен блясък. Среброто се
отличава с най-висока степен на електрическа и топлопроводимост. Среброто се среща в
природата в чист, самороден вид и под формата на естествена сплав със златото. Среброто е
съставна част и на различни минерали.

Чистото сребро се характеризира с относителна плътност 10,49 г/см3.

Човечеството познава среброто още от древността. Като ценен благороден метал, същият е бил
използван за изработката на бижута, прибори за бита – посуда. В древността от среброто са се
секли и монети. Среброто се слави и с антибактериални свойства. Сребърните йони, които се
отделят във водата имат бактерицидно действие. Известен е фактът как в миналото са
обработвали повърхностни рани – били са налагани със сребърни пластини
Среброто намира широко приложение и в различни индустрии – отографската, електронната и
т.н.

Среброто е почти толкова пластично и ковко, колкото златото. Тези физични свойства го правят
лесно за употреба. Същевременно е достатъчно устойчиво и изделията направени от сребро
при правилно съхранение се запазват във времето. Полирането позволява среброто да блести
в разкошния си бял блясък за дълго време. Среброто също така има и свойството да отразява
светлина
Среброто потъмнява под въздействието на озон или сероводород във въздуха. Ето защо е
индикатор за чист въздух.

Среброто в чистия си вид обикновено е прекалено меко. Поради тази причина, за да се увеличи
здравината му се използват негови сплави. Най-често среброто се комбинира с мед. Медта,
като благороден метал придава на среброто желаните механични свойства. Тази конкретна
сплав носи името стърлинг сребро. Означава се като сребро с проба 925.

Използват се и други метали като титан, германии, цинк и платина. Това се прави с цел да се
намали образуването на шупли и пори при леенето, да се намали оксидирането от нагряване,
да се увеличи устойчивостта против потъмняване и т.н.

Родийят също се използва за повърхностен слой. Той спомага срещу потъмняване.“