В тази статия ще научите 3 причини да предпочетете фирма за преводи пред онлайн инструмент за превеждане.

За да бъде един превод професионален, той минава през ръцете на двама лингвисти. Това са преводач и редактор. Каквото и да е естеството на самия преводен материал, то неминуемо е плод на продължителен творчески процес. Фирмите за преводи разбират това и го уважават.

Основната роля е върху плещите на преводача. От него зависи да предаде възможно по-точно всяка дума от документа. Ето защо преводаческите и редакторските екипи на агенциите за преводи могат да се похвалят с познания в различни сфери.

Най-често преводи се извършват в области като: технологии, медицина, право, храна, здраве и прочие. Често срещана практика е да се направи професионален превод от тясно специализиран експерт, а редактирането да извърши редактор с по-общи познания.

Понякога преводачите са изправени пред сложни решения. Но дори и да им отнема повече време да ви предадат превода, услугите на фирмите за преводи са далеч по-доброто решение пред онлайн инструменти от рода на Гугъл преводач.

Ето 3 причини да заложите на преводаческа агенция.

Професионален превод от преводач, специализиран в областта на текста

Няма да намерите в онлайн пространството инструмент, който да е специализиран в дадена област. Тези софтуери обикновено разполагат с богат речников запас от думи на различни езици. Понякога обаче няма голям смисъл в техните преводи. Ето защо е най-добре да се доверите на професионален преводач от фирма за преводи, който е специалист в желаната от вас област.

Редакция на преведения текст от втори лингвист

В това число попадат стилистични, пунктуационни и граматични грешки. Софтуерите не предлагат такива услуги в следствие на което текстовете често са лишени от всякакъв смисъл.

Правописът, пунктоацията и граматиката в българския език никак не са лесни, а са абсолютно задължителни, когато се превеждат документи.

В сферата на медицината не може да става и дума за компромис с качеството на преводимия материал. Намерете фирма, която има представа и би се справила професионално с преводи на медицински документи като:

лични амбулаторни карти
протоколи от клинични изпитвания
инструкции за дозировка и начин на приложение
инструкции за употреба на медицински изделия
научни заключения
епикризи
патенти и т.н.

Специфичната терминология в медицината, фармацията и здравните грижи не би могла да се налучка на случаен принцип от софтуер. Задължително поверете всякакви документи в тази област на професионална агенция за преводи. Тя ще разполага със специалисти, които да ви гарантират отлично качество на преведените материали.

Фактологична проверка на преведения текст

Можем спокойно да наречем тази точка „контрол на качеството“.

Проверката е силна препоръчителна и в нея влиза повторен преглед на дати, цифри и имена. Човек би могъл да я извърши прецизно и своевременно, докато изкуствен интелект не би се справил особено с превода на имена от един език на друг.

За да сте напълно спокойни за качеството на текста, изберете професионален превод от фирма за преводи.