Трудова злополука може да се случи на всеки един работещ човек. Никой обаче не знае кога ще стане тя и на кого точно ще се случи. Ние като работещи лице в каквато и да било компания сме длъжни да знаем своите трудови права при такива ситуации и да се възползваме от тях, защото те смекчават случилото се и ни улесняват до известна степен.

При трудова злополука последствията могат да са много и различни. Може да бъде счупена ръка или счупен крак, може да бъде само одраскване или ожулване, може да бъде счупване на ребра, но се случва и това да има смъртен случай на работното място или в следствие на нещо случило се там. Тази статия ще е именно за смъртен случай след претърпяна трудова злополука и кой има право да получи кръвнина.

Смъртен случай след трудова злополука

Когато става на въпрос за смъртен случай след трудова злополука може да се говори за два варианта. Първият вариант е смъртта да е настъпила на момента на самото работно място, а вторият е смъртта да настъпи известно време след самата случка.

За да се говори за трудова злополука трябва случилото се да е станало във връзка със задълженията на починалото лице или пък след като му е било наредено да свърши нещо в полза да компанията. В друг случай ще стане на въпрос само и единствено за злополука, която няма да има никаква тежест върху фирмата и нейните задължения като такава.

Кой има право да получи кръвнина за починал при трудова злополука?

Получаването на кръвнина не е чак толкова лесен и кратък процес, през който трябва да бъде преминато. Всичко започва с изясняването на случилото се и с това, кои са лицата, можещи да получат такъв тип обезщетение. В следствие на това трябва да се започне събирането на документи и подаване им на точното място.

А ето и кой може да получи кръвнина:
– съпруг/ съпруга;
– лица, живеещи на съпружески начала;
– родители (майка, баща);
– деца;
– братя/ сестри;
– баби/ дядовци;
– внуци;

Важно е да знаете, че присъждането на кръвнина на някои от лицата е обвързано с доказването не само на някаква родствености, но и близостта помежду им. Също така лицата, предявили иск за получаване на кръвнина трябва да са претърпели някакви болки и страдания, които да са обосновка за получаването на такъв тип обезщетение.

Какъв може да бъде размера на кръвнината?

Размера на обезщетение за смърт при трудова злополука не може да се определи с точност до самото получаване. То се определя на база претърпените финансови и неимуществени вреди във връзка със смъртта на лицето. За финансови вреди може да се говори когато лицето е починало в болницата или пък в дома си, а смъртта е резултат от злополуката.

Неимуществените вреди са нанесените болки и страдания върху лицето, завело иска за получаване на кръвнина. Всичко ще бъде установено по преценка на съда или застрахователното дружество. Вие от своя страна ще имате право на претендиране, ако не сте доволни от това, което е било определено на първо време.

Помощ от адвокат за получаването на кръвнина

Адвокатската помощ никога не е излишна. Винаги мнението на някого, който е учил това и е работил години в този бран няма да е излишно. Когато търсите адвокат е важно той да има опит с настъпили трудови злополуки и получаването на обезщетение, свързани с тях.

По този начин вие ще си изградите здрава опора, която по всяко време може да ви посъветва нещо или пък да помогне с някакво действие. Ходенето по различи институции е изморително и само с помощта на адвокат може да си улесните нещата.