Потребителският кредит, казано по-просто е способността да се плаща за артикули с кредит вместо с пари, което обикновено означава заемане на пари и връщането им за определен период от време. Кредитните карти, студентските заеми и ипотеките са примери за потребителски кредит в действие.

За да получите кредит, обикновено първо трябва да докажете, че нямате нужда от него, твърдят някои опитни кредитни консултанти. На практика, те имат предвид, че вие трябва да докажете надеждност и отговорност, за да са сигурни кредиторите, че възвращаемостта на дадения заем е гарантирана.

Потребителски кредити

Вземането на кредит като кредитна карта или заем може да предложи възможности, които иначе може да нямате, независимо дали става дума за възможността да закупите жилище или да спечелите награди с кредитна карта, за да получите повече стойност от покупките си. Кредиторите ще разгледат вашата кредитна история, когато определят дали да ви предложат кредит, а способността ви да управлявате отговорно кредитни сметки ще бъде най-важната част от това решение.

Потребителският кредит е мощен инструмент за изграждане на вашето финансово благополучие. Въпреки че има потенциални клопки, като например поемане на дълг, който не можете да изплатите, има и много налични ресурси, които да ви помогнат да идентифицирате правилните кредитни продукти за вашата ситуация. Когато започнете да изграждате кредитната си история, важно е да наблюдавате своя кредитен отчет и резултат , за да видите къде се намирате. Не забравяйте, че вие контролирате опита си с потребителски кредит. Надеждна помощ, като например кредитно консултиране, винаги е на разположение, ако имате нужда от нея.

Ако поемате твърде голям дълг и не сте сигурни как да се измъкнете от него, можете да се обърнете към агенции за кредитно консултиране. Сертифицираните кредитни консултанти помагат на потребителите да изградят бюджет, да разработят планове за изплащане на дълга и да предоставят помощ при разбирането на специализирани финансови продукти като студентски заеми и ипотеки. Първата консултация обикновено е безплатна.