В днешното забързано ежедневие търсим начини да спестим време дори и когато става въпрос за получаване на пари на заем. Така например можем да открием много бързи варианти като онлайн кредити, кредити от заложни къщи или кредитни карти, които ни позволяват да изтеглим нужната сума когато ни потрябва.

Кандидатстването за първата ви кредитна карта може да ви помогне да развиете здрави финансови умения, и може да отвори вратата към повече възможности за финансиране с течение на времето. Започнете финансовото си пътуване правилно, като научите за основните съображения, преди да кандидатствате за кредитна карта.

Търсете ниски лихви

Ниският лихвен процент може да намали размера на лихвите, които ще трябва да платите, ако пренасяте баланса от един отчетен период в следващия. Тъй като (промоционалните лихви) обикновено продължават само няколко месеца. Уверете се, че знаете какъв ще бъде лихвеният процент след края на въвеждащия период. Ако изплащате изцяло баланса по сметката си всеки месец, може напълно да избегнете плащането на лихва.

Защитени и необезпечени кредитни карти

Необезпечените кредитни карти не изискват от вас да предоставяте обезпечение, като средства във вашата чекова или спестовна сметка, за да бъдат одобрени. Въпреки това, обикновено трябва да имате добра кредитна история , за да се класирате за една от тези карти. Ако все още не сте установили кредит или не отговаряте на условията за необезпечена кредитна карта, защитена карта може да бъде алтернатива, която изисква използването на първоначален депозит като обезпечение за вашия акаунт. Имайте предвид, че със защитена кредитна карта, ако не платите според договореното, рискувате да загубите обезпечение.

Запознайте се с таксите

Когато разглеждате опциите за кредитни карти, ще забележите различни функции и предимства. Кредитните карти с повече функции и награди обикновено имат по-висока годишна такса, докато основните кредитни карти може да имат малка или никаква годишна такса. Кредитните карти обикновено начисляват такси за определени транзакции, като аванси в брой или преводи на баланс.

Най-важното нещо, което трябва да запомните е, че кредитните карти не са магически пари. Вие заемате парите, които харчите по кредитната карта, и трябва да ги върнете, често с лихва.  Като поддържате контрол и извършвате плащания навреме, първата ви кредитна карта може да ви помогне да установите силен кредитен рейтинг.

Изключително удобство на кредитните карти е не само, че можете да плащате с тях, но и можете да теглите пари от банкомат точно когато имате нужда от тях. Ако не използвате често тези устройства можете да напишете в интернет „Банкомати близо до мен” и така бързо ще намерите най-близкия вариант.