Като се има предвид липсата на пари за справяне с непредвидени събития, разходи, които не са били планирани, дали да се грижим за здравето си, образование, храна и дори проблеми с пътуването, кредитът се превръща в опция за достъп до ресурси, но трябва да сме наясно с условията и разнообразието от продукти на разположение, за да плащате това, което е справедливо и да не бъдете жертва на измама или лихвари.

Кредитът е инструмент, който помага при закупуването на стоки на изплащане, осигурява икономическа платежоспособност в извънредни ситуации и повишава покупателната способност на хората, лошото е да се задлъжняваш. Не трябва да вземате повече бързи пари на заем, отколкото ви трябват  и ги използвайте разумно.

Най-добрият кредит е този, който се приспособява към нуждите на лицето, което го взема, но елементи като лихвения процент, който ще бъде начислен, общата годишна цена, която концентрира всички разходи за финансиране, винаги трябва да се вземат предвид. Също така обърнете внимание дали трябва застраховка, административни такси и др.

Въпреки че има стандартизирани лихвени проценти, финансовата институция оценява различни елементи, за да установи колко ще таксува за заема. Един от тях е кредитната история. Ако имате добро ниво на плащания при друго финансиране, лихвата може да е по-ниска. Друг компонент са сроковете, в които ще върнете кредита. Колкото по-дълъг е срокът, толкова по-висок е процентът.

Когато искате заем, трябва добре да изберете условията за уреждането му да са в съответствие с платежоспособността и нивото на заплатата ви. Ако срокът е кратък, имайте предвид, че ще правите големи плащания, ако периодът е дълъг, лихвата, която ще бъде начислена, ще бъде по-висока.

Въпреки че звучи изкушаващо да изплатите дълг за 18, 24 или дори 36 месеца, анализирайте колко ще платите в крайна сметка за парите, които сте получили назаем, много пъти плащате двойно, тройно или повече, само за извършване на малки плащания в дълги срокове.

Важно е да проверите дали кредитът, който ще сключите, е с фиксиран лихвен процент и избягвайте финансиране с променлив лихвен процент, защото има много фактори, които играят срещу тях, като например инфлацията и това може да представлява удар по джоба ви.

Дребният шрифт е друг въпрос, който трябва да се чете. Така ще се сигурни, че не се начисляват скрити комисионни, или дали могат да извършват авансови плащания, или дори каква застраховка е свързана с финансирането.

И накрая, не искайте повече, отколкото ви е необходимо. Институцията може да ви предложи атрактивен заем, голяма сума при конкурентен лихвен процент, но не забравяйте, че това са пари назаем.