Разумният избор води след себе си спокойствие на пътя и балансиран семеен бюджет

Автомобилът, независимо дали е от помощ за лични нужди или за цялото семейство, несъмнено ни натоварва с разходи, свързани не само с поддръжката му, но и по отношение на задължителните застраховки.

Днес разполагаме с предимството да избираме – от хранителните стоки, през облеклото и до всеки дребен консуматив за возилото. Същото се отнася и до опциите за сключване и подновяване на полиците за колата.

Изключително лесно, удобно и изгодно е да посетим дигитална платформа и да се доверим на съвременните технологии, изчислявайки напълно безплатно размера на сумата, която дължим и избирайки максимално добра оферта, изготвена специално за нашите потребности.

Разумният избор води след себе си спокойствие на пътя и балансира бюджета ни. Информираността е също наша грижа и винаги ни поставя в печеливша позиция.  

Знаем ли какво покрива гражданската отговорност?

Застраховката е нашата защита да поемем отговорността си към трети лица при евентуални настъпили вреди, свързани с управлението и притежаването на моторно превозно средство.

Покритието е пълно – отнася се до всички възможни рискове. Това е и разликата с другите застраховки за автомобила, при които може да се посочат конкретните ситуации за обезщетение на пострадалото лице. 

Трябва да сте наясно, че причините за настъпване на вреди могат да бъдат от различен характер. Включени са неимуществените, както и имуществените при телесно увреждане или смърт.

Третите лица са субектите, които са различни от водача, отговорен за причинените вреди. По този начин, каквото и да е състоянието на колата, дали тя отговаря на изискванията за движение по пътищата, или дори се управлява от неправоспособен шофьор, застраховката покрива отговорността към третите лица.

Разбира се, изрядните документи и технически статус на автомобила, не са за подценяване, тъй като в някои случаи неизпълнението на тези изисквания, може да доведе до предявяване на претенции от страна на застрахователната компания. Със сигурност настъпилите вреди ще бъдат обезщетени, но впоследствие може да се наложи и водачът да заплати определена сума.

При някои казуси това е валидно с пълна сила: умишлено причинена вреда, шофиране под въздействието на алкохол или наркотични вещества, отказ от тест за проверка за упойващи средства при пътен инцидент, управляване на повредено МПС или без валидно свидетелство за правоспособност.  

Ако в този момент се намирате в комфорта на дома си, на Crediport.bg може веднага да калкулирате размера на вноските си по гражданска отговорност и да разгледате индивидуалните оферти от водещите застрахователи.