Наркоманията е заболяване, което се характеризира със силна болезнена зависимост към употребата на психоактивни вещества. Болестта се нарича злоупотреба с вещества. Разбира се, наркоманията е по-лесно и по-мъдро да се предотврати, отколкото да се лекува. Родителите трябва да обръщат повече внимание на образователната работа с децата, фокусирана върху формирането на вниманието, както и внимателно отношение към здравето на детето им, да се интересуват от неговите хобита и средата на общуване: в училище, в компания, ако е необходимо, да го разграничат от нежелани и рискови контакти.

Наркоманите са болни хора, които имат нужда от спешно лечение. Скандалите, забраните и ограниченията няма да помогнат. Необходима е силна морална подкрепа.
Затова за лечението на наркоманите, трябва да се използват методи, които могат да помогнат на пристрастения стоически да се противопостави на болестта и да възвърне контрола над самият себе си. За повечето наркомани най-доброто лечение е комплексно, включващо необходимите медикаменти и паралелно с тях психотерапия.

Лечението е от съществено значение през всички етапи на заболяването. Няма безопасна употреба на психоактивни вещества. Наркоманът винаги плаща висока цена: със здравето си, психиката, чувствата, финансите, отношенията, свободата, а за жалост понякога и с живот си. Колкото по-скоро се потърси помощ от специалисти, толкова по-големи са шансовете за лечението.

Ефективното лечение за пристрастяване към наркотици е насочено към освобождаване на зависимия от физическия и психологическия „глад“ за веществото. На този етап все още няма 100 % гарантиран метод за лечение на наркомани. Единственото правилно решение е възможно най-бързо да се потърси помощ от лекар. Необходимо е да се обърне специално внимание на избора на специалист или клиника, където да се планира провеждането на лечението.

Лекарствената терапия е за облекчаване на симптомите на заболяването, в смисъл да се премахнат симптомите на отнемане, т.нар. абстиненция. Това не е цялостно лечение. Положителен резултат е възможен в комбинация с работа с психолог или психотерапевт.

Психологическото консултиране ще помогне да се открият причините в дълбочина за посягането към наркотиците, да се изгради устойчивост у зависимия срещу „глада“ за тези вещества, да се възстанови и стабилизира емоционалното състояние, което е от огромно значение за успех в лечението на наркомани.