Експерти посочват редица неща, които трябва да се имат предвид при избора на детски играчки:

  • Най-важното е да помислите за детето, което ще ги получи, какво харесва и каква е неговата индивидуалност.
  • Това е избор, който трябва да бъде направен с обич и с мисъл. Трябва да изберем тези, които събуждат желанието на децата да се забавляват с тях.
  • Здравето е друг критерий, който трябва да се вземе предвид. Децата трябва да разполагат с играчки, които ги карат да се движат, както за да развиват психомоторни умения, така и за да се предотврати затлъстяването. При по-малки деца трябва да се внимава за малки елементи от играчките.
  • Познаването на детето е най-добрият съюзник при избора на играчки. Помислете за това, което ги вълнува най-много, и изберете занимателна играчка, която щеобожават.
  • Насърчаването на приятелството е много ценен аспект на някои играчки. Да играят в група, в отбор, да се състезават, да се надминават, да се забавляват заедно… Това е от съществено значение за тяхното развитие.

Характеристики на образователна играчка

Според някои експерти има пет основни характеристики, на които трябва да отговаря една играчка, за да се счита за образователна и положителна за децата:

  1. Да са съобразени с възрастта на детето. Необходимо е да се погледне какво посочва производителят на кутията, но винаги като се вземат предвид особеностите на всяко дете. Тези цифри са само ориентировъчни.
  2. Те трябва да стимулират развитието във всички негови аспекти. Това означава, че те подтикват детето към действие и отварят света пред него.
  3. Да са разнообразни: важно е да има широк „репертоар за игра“, така че да могат да се забавляват с различни варианти на играта.
  4. Те трябва да бъдат с високо качество: това са тези, които са издръжливи, а също и тези, които изпълняват функцията, за която са проектирани.
  5. Те трябва да са безопасни: маркировката за безопасност трябва да бъде поставена върху самата играчка, а не само върху кутията, тъй като много играчки пристигат в магазините от други страни, които не отговарят на строгите европейски разпоредби.

Източник:  jambo-bg.com