Друг вид превоз на товари, това са така наречените карго услуги. Карго услугата заема значителен дял и принос за развитието на модерната търговия. В случай, че се нуждаете от подобен вид услуга, се обърнете към транспортна фирма, която я предоставя. Преди да й се доверите, съветът ми е да уверите, дали фирмата разполага с опитен персонал и автопарк от транспортни средства, които обслужват превоза на товари от различно естество – характеристики, обем, тегло.

Ето и кои са най-често срещаните товари, превозвани с подобен вид транспортна услуга:

• Бързооборотни товари – при превоза им се налага транспортното средство да е специализирано. Бързооборотните стоки обикновено се превозват с бързи и експресни превози.
• Извънгабаритни товари – това са товари, които са по-големи от стандартните. Превозното средство следва да бъде съобразено с размера, теглото, дължината и/или ширината им.
• Опасни товари – товари, които подлежат на специализиран режим при превоза. Срещат се 9 категории опасни товари. Предварителната подготовка на превоз на такъв товар изисква повече време, както и е нужно и разрешение от АПИ.

Палетните превози са част от карго услугите. Транспортът на товар чрез палети е все по-търсена услуга на пазара от потребителя. Това завишено търсене се обуславя от удобството на палетите за превоз, подреждане и опаковане. Палетите позволяват и комбинирането на няколко пратки на едно място, с което значително се съкращават транспортните разходи. Това позволява транспортната фирма да предлага конкурентни цени за добро качество на услугата.

Стандартните размери на палетите улесняват товаренето и разтоварването. Пазарът отчита огромно търсене на този вид транспортна услуга на товари. Транспортните фирми регулярно извършват подобни услуги.

Често транспортните фирми предоставят на своите клиенти палетен транспорт с палети с две дъна. Услугата се нарича крос-докинг. Пратката в такъв случай е консолидирана. Палетите с две дъна са голямо предимство и при извършване на услугата – интермодални карго превози. Те се осъществяват посредством комбинация на различни видове транспорт – автомобилен и воден, или автомобилен и въздушен.

При избор на транспортна фирма се ориентирайте към избор на такава с добър рейтинг, голям и мобилен автопарк, възможности за застраховка на товарите, складиране и логистика, товаро-разтоварни дейности, охрана на превозваните стоки и т.н.