Финансиране по европейски програми

Европейските проекти и програми дават възможност за реализация на различни идеи, имащи огромен потенциал, в най-различни области като образование, здраве, земеделие, хуманитарна помощ и така нататък.

Всеки човек, който има желание да разработи свой проект имат действителната възможност за одобряване и следователно отпускане на безвъзмездна европейска финансова помощ, с помощта на която целите биват осъществени.

Съществуват много видове европейски програми, които имат определен срок, тоест приключват, след което обаче може отново да бъдат подновени и променени до известна степен.

Видове европейски програми

Безвъзмездното финансиране на европейски програми от Европейския съюз съвсем не представлява един лесен процес, до който може да достигне всеки. Съществуват редица условия и правила, под които протича целия този процес. Контролира се всяка една дейност, всяка една стъпка като например дали се изразходват и отчитат получените европейски парични средства, дали върви работата както трябва и така нататък.

Двата главни вида финансиране са следните: отпускане на европейски парични средства за разработване на специфични проекти, което обикновено се случва след публична изява, която е още известна като ”покана за представяне на предложения”. Тук по отношение на източниците на финансиране трябва да се спомене, че всъщност една част от тази нелека задача се поема от други източници, а другата от Европейския съюз.
Другият основен начин на финансиране е посредством договори за обществени услуги, поръчки или стоки, чиято цел е дейността на различните институции, а също и европейски програми да се осигури. При втория начин на финансиране поръчките могат да се предоставят по метода на вземане на участие в търг.

Младите хора също могат да вземат участие в някоя от европейските програми. При тях също се наблюдава два метода на безвъзмездно финансиране, а именно посредством различни образователни програми, имащи за цел финансиране на обучението. Първата, така наречена програма е ”Младеж в развитие’‘, а другата програма за учене през целия живот.