Данните са на работодателски организации. Според тях 50 процента от младите хора у нас са без препитание. В същото време близо милион и шестотин хиляди наши сънародници, изкарват хляба си в чужбина. Според синдикатите гоялма част от тях приемат всякакви условия в трудовите си договори, заради по-високия стандарт на живот, който получават.

По данни на синдикатите българите в чужбина масово не знаят правата си на работното място. Това е и една от основните причини те да приемат всякакви условия в трудовите си договори , който им носят заплати далеч над стандарта в нашата родина.

Освен временно членство в синдикалните структури в чужбина, от профсъюзите обмислят и законодателни проблеми, които да облекчат режима на работещите в чужбина. Мерките ще касаят и емигрантите, които търсят препитание в страната ни в която понастоящем се регистрира ръст на безработицата от около 18 процента. Данните са на БСК и се разминават сериозно с официлната статистика у нас според която без препитание са около 12 процента от трудоспособното население.

Според работодателските организации българския работник страда и от все по сериозния износ на добавена стойност на родната продукция .

От БСК предупредиха и за схеми за отклоняване на ДДС ,който подлагат на дъмпинг цените на родната продукция. При някой от тях се прилага схемата на така нареченото обратно начисляване на ДДС. При други пък се реализира фиктивен износ.