Потребителските кредити са сред най-търсените на пазара в днешно време. Причината е ясна: благодарение на тях вие може да разчитате на финансова помощ за широк кръг от стоки и услуги, както и да покриете различни задължения. Този вид кредитиране става все по-разпространено и поради достъпността си. Потребителските кредити кеш кредит на tbi bank например предлагат конкурентни условия по своите потребителски кредити с лесен достъп и процедура, които няма как да не изкушат хората, които се нуждаят от допълнителни средства. До тук добре, има ли обаче особености при потребителските кредити, за които трябва да знаем? Ето кои са най-важните неща, които да имате предвид, ако и вие се готвите да кандидатствате.

Как да изберете срок на кредита?

Има един принцип, който е валиден в повечето случаи на теглене на потребителски кредити. Той се отнася за срока на погасяване на задълженията. Колкото по-кратък срок изберете, толкова по-евтино излиза кредитът. Тук обаче следва да се обмисли внимателно и размера на кредитната вноска. Ако тя се окаже твърде висока за вашия бюджет, то по-добрия вариант е срокът на връщане да бъде удължен. По-ниската вноска в този случай може да оправдае по-дългия срок на изплащане.

Как да изчислите оскъпяването на кредита?

Тази информация може да извлечете от годишния процент на разходите, не просто от лихвата, както много хора предполагат. Показателят ГПР включва всички разходи по кандидатстване, управление и погасяване на кредита. Чрез анализ на ГПР може да сравните различни кредити, до които имате достъп, така че да изберете най-добрия за вас. Може да се поинтересувате директно за ГПР при кандидатстване, така че да сте най-добре информирани за кредитния продукт.

Как да получите информация за кредита предварително?

Всяка банкова и небанкова финансова институция е задължена да предоставя на своите клиенти пълна информация за предлаганите кредити. Информацията е преддоговорна и подробна, като включва всички параметри по заема. Така ще може да разберете повече за ГПР, общ размер на кредита, срок и размер на месечната вноска. Ако имате допълнителни въпроси, служител на институцията ще може да ви предостави информацията.

Кои са най-важните условия по договора за потребителски кредит?

Освен основната информация по кредита, има още няколко важни условия по кредита, които трябва да знаете. Едно от тях касае изискванията на институцията в случай на непогасяване на задълженията от ваша страна. В повечето такива случаи кредитът се изисква предсрочно. Понякога условията по него се променят и той става по-скъп. Тези условия трябва да са налични в договора по кредита, или на сайта на кредитната институция. Друго важно условие е опцията да погасите задължението си предсрочно. Понякога се изискват допълнителни такси за да се извърши това, а понякога в условията предварително се задава тази опция без такса.

Как да изберете подходящ потребителски кредит?

Когато се интересувате от потребителски кредит, винаги е важно да не бързате с избора си. По-добре е да се консултирате с различните условия при различните институции и да изберете най-подходящите за вас.

пари от кредит за ремонт

Помислете каква е максималната сума, която може да обслужвате с вашите доходи. Това изисква обективен анализ на финансовата ситуация. Никога не е добра идея да се възползвате от твърде висок кредит, който впоследствие ще ви е трудно да обслужвате. Преценете добре семейното, трудовото и финансовото си положение. Тази информация може и да е необходима за някои от банковите финансови институции при отпускане на потребителския кредит.

Добре е да сравните оферти за еднакви суми от различни банки и небанкови институции. Така ще знаете при кой условията са най-подходящи за еднаква сума и срок на кредита. Това ще ви позволи и да сравните ГПР, чрез който показател лесно ще разберете точно колко скъп или евтин е даден кредит.

Изберете правилната дата за погасяване. Това е датата, на която трябва да превеждате погасителна вноска всеки месец. Добре е да не просрочвате датата. Обикновено може да я съобразите с времето, по което получавате работното си възнаграждение или друг вид средства по сметката си.

Потребителските кредити са ефективен инструмент за финансова помощ, който може да използвате при нужда. Добре е да сте максимално информирани за условията и за най-добрите оферти, които може да получите от различни институции. Така ще реализирате най-голяма полза от своя кредит.