След като предадете автомобила си на компанията, изкупуваща коли за скрап, първата стъпка е оценката на автомобила. Техници разглеждат състоянието му и определят кои части могат да бъдат спасени и продадени като резервни части и кои ще бъдат рециклирани.

1. Първоначална оценка и подготовка

1.1 Оценка на автомобила

1.2 Премахване на опасни материали

Преди разглобяването, се премахват всички опасни материали, като батерии, масла, охлаждащи течности и гориво. Тези материали могат да бъдат вредни за околната среда и трябва да се обработват внимателно.

Съвети:

 • Масла и течности се събират и рециклират или обезвреждат по екологично безопасен начин.
 • Батериите се отстраняват и предават за рециклиране на специализирани компании.

2. Разглобяване на автомобила

2.1 Премахване на ценни части

След премахването на опасните материали, се извършва разглобяване на автомобила. Ценни и функционални части като двигатели, трансмисии, челни стъкла, алтернатори и стартери се отстраняват и продават на вторичния пазар.

Съвети:

 • Частите, които могат да бъдат повторно използвани, се почистват и тестват за функционалност.
 • Те се съхраняват и продават на автосервизи или частни лица.

2.2 Рециклиране на металите

Основният корпус на автомобила, съставен предимно от стомана и алуминий, се раздробява на по-малки парчета. Металите се отделят по вид и се подготвят за рециклиране.

Съвети:

 • Стоманата се претопява и използва за производство на нови стоманени продукти.
 • Алуминият също се претопява и използва за производство на различни изделия, от нови автомобили до опаковки.

3. Сортиране и преработка на неметални материали

3.1 Пластмаси и стъкла

Автомобилите съдържат различни пластмасови и стъклени компоненти, които също могат да бъдат рециклирани. Пластмасите се сортират по вид и се изпращат на съответните преработващи предприятия.

Съвети:

 • Пластмасовите части се раздробяват и рециклират в нови пластмасови изделия.
 • Стъклото от прозорците и фаровете се раздробява и се претопява за създаване на нови стъклени продукти.

3.2 Гуми

Гумите от автомобила се отстраняват и рециклират отделно. Те могат да бъдат преработени в каучуков гранулат, който се използва за различни цели като производство на нови гуми, подови настилки и спортни площадки.

Съвети:

 • Гумите се раздробяват и се разделят на компоненти като стомана, текстил и каучук.
 • Каучукът се използва повторно в различни индустриални процеси.

4. Финална обработка и разпределение на материалите

След като всички части и материали са отделени и преработени, те се изпращат на съответните производствени предприятия за повторна употреба. По този начин се намалява нуждата от добив на нови суровини, което има положителен ефект върху околната среда.

Съвети:

 • Стоманата и алуминият се използват за производство на нови метални изделия.
 • Пластмасите и стъклото се връщат в производствения цикъл като суровини за нови продукти.
 • Каучукът от гумите намира приложение в различни строителни и индустриални процеси.

Процесът на рециклиране на автомобили е сложен и многослоен, включващ разглобяване, сортиране и преработка на различни материали. Всяка част от автомобила, от метала до пластмасите и гумите, може да бъде рециклирана и използвана повторно. Автостъклата също могат да бъдат повторно използвани. Това не само помага за намаляване на отпадъците и опазване на природните ресурси, но също така предлага икономически ползи чрез създаването на нови продукти от рециклирани материали. Като разбирате процеса на рециклиране на автомобили, можете да направите информирано решение, което е добро както за вашия портфейл, така и за околната среда. Затова преди да предадете колата си за скрап, информирайте се добре.