Електронните и електрическите брави са двата вида заключващи механизми, проектирани за по-висока степен на защита на входни врати и точки за достъп. Макар и със сходна функция, те се различават като принцип на работа, функционалност и характеристики.

Разбирането на разликите между тези два типа брави може да ви помогне да вземете информирано решение, когато избирате вида на заключването за своя дом или бизнес обект. Ето защо в следващите редове от Ви Макс ще разгледат особеностите на всяка от двете заключващи технологии, изхождайки от разликите между тях.

Електронни брави

Електронните брави разчитат на електронни компоненти като клавиатури, картови четци или биометрични скенери за да осъществят контрол на достъпа. Те използват електронни сигнали, за да активират физически механизъм, който или заключва, или отключва вратата.

Едно от основните предимства на електронните брави е отварянето без присъствието на традиционния метален ключ. Потребителите могат да получат достъп чрез методи като ПИН кодове, RFID карти или биометрично сканиране (напр. пръстови отпечатъци или сканиране на ретината), като по този начин се елиминира необходимостта от традиционните физически ключове.

Електронните системи за заключване предлагат солидни възможности за контрол на достъпа. Администраторите могат лесно да добавят или отменят правото на достъп за определени лица, което ги прави подходящи за фирми, хотели и други организации, изискващи гъвкави мерки за сигурност.

Много от електронните брави предоставят функция за одитна пътека, която записва събития, свързани с правото на достъп. Това може да бъде особено полезно за целите на сигурността и проследяването, тъй като ви позволява да наблюдавате кой влиза и излиза от защитеното съоръжение и кога.

Някои електронни брави могат да се интегрират в мрежа и да се контролират дистанционно, което позволява удобно управление от централизирано място. Тази функция е особено полезна за управители на имоти и персонал по сигурността.

Бравите от електронен тип обикновено работят с батерии, което може да бъде както удобство, така и потенциален недостатък. Въпреки че не разчитат на постоянно електрическо захранване, батериите трябва да се сменят периодично, за да се осигури непрекъсната работа на заключването.

Електрически брави

Електрическите брави, от друга страна, разчитат на електрически ток за заключване и отключване на вратите. Те обикновено са интегрирани в електрическата система на сградата или системата за контрол на достъпа.

Бравите от този тип могат да бъдат управлявани с ключ или дистанционно. Първият тип механизми използват традиционен физически ключ за управление на вратата, но ключът обикновено се използва за изпращане на електрически сигнал за отключване на механизма. Моделите с дистанционно могат да се управляват от разстояние, което ги прави подходящи за домофонни или зумерни системи.

Електрическите брави изискват непрекъснато захранване, обикновено от електрическата мрежа на сградата. Това означава, че те не зависят от батерии и могат да осигурят последователен и надежден контрол на достъпа. Те имат по-малко електронни компоненти от електронните модели, което ги прави по-малко податливи на повреди в електрониката или опити за хакване.

Електрическото заключване по правило предлага само базови функции за контрол на достъпа в сравнение с електронното. Макар че някои устройства могат да бъдат интегрирани в системи за контрол на достъпа, трудно биха могли да осигурят същото ниво на детайлност и гъвкавост. Те обикновено са по-рентабилни от електронните ключалки, особено за по-прости приложения. Трябва обаче да се вземат предвид и дългосрочните разходи за поддръжка, както и потенциалните нужди за сигурност.