Предварително одобреният кредит създава усещането, че парите вече са в наличност. Въпреки че се смята за лесен потребителски кредит, това не е така. Все още трябва да отговаряте на изискванията.

Една от най-интересните системи е тази на предварително одобрените кредити, е че ако сте клиент на банка, лесно получавате потребителски кредит. Това е добре, защото банките се стремят да изградят лоялност на клиентите си, като предлагат по-ниски лихви. Въпреки че изглежда, че няма много изисквания, в момента на предлагане на финансирането, банките вече разполагат с вашите данни и с историята на плащанията ви, което прави окончателното одобрение по-бързо. Така ако се бил изряден платец в миналото, банката може да се свърже с вас, че имате предварително одобрен кредит, от който ако решите можете да се възползвате.

Този вид кредит често се нарича лесен потребителски кредит, тъй като се отпуска бързо. Ако обаче банката ви го предлага на индивидуална основа, това е защото е напълно сигурна, че ще можете да отговорите на нейните изисквания.

В случая банката предварително е проверила кредитната ви история, разполага с информация за вашите доходи и може да ви даде конкретна оферта със сума, срок на изплащане и лихвен процент.

Какво мога да направя с предварително одобрен кредит?

Предварително одобреният кредит е потребителски кредит, който можете да ползвате в зависимост от това, от което имате нужда, тъй като сумата, която ще ви бъде отпусната, трябва да е в рамките на установените лимити. Лихвените проценти, както и условията, варират в зависимост от институцията,  от това колкопечелите на месец и дали имате добра кредитна история. Затова трябва да знаете какви са сумите, които трябва да се платят на вноска, лихвата и колко е максималният срок за погасяване на кредита.

Лесно отпускане на потребителски кредити

Така наречените лесни потребителски кредити не трябва да се бъркат с необезпечени заеми. Те обикновено са много атрактивни, но трябва внимателно да прочетете „дребния шрифт“. Ако лихвите са наистина ниски и таксите също са ниски, трябва да бъдете предпазливи или поне да зададете повече въпроси и да изхвърлите от ума си всички съмнения. По този начин можете да избегнете бъдещи неудобства.

Източник: kredit-consult.com