Автобиографията е вашият паспорт към света на работата. Тя е вашият шанс да представите себе си на потенциалните работодатели и да им покажете защо сте идеалният кандидат за длъжността. Добре написаната автобиография може да ви отвори врати за интервюта и да ви доближи до мечтаната работа.

Съвети за писане на перфектна автобиография

 • Съобразете се с длъжността, за която кандидатствате. Прочетете внимателно описанието на длъжността и се уверете, че вашата автобиография подчертава уменията и опита, които са най-важни за нея.
 • Използвайте ясен и concise език. Избягвайте жаргон и технически термини, които може да не са познати на recruiters.
 • Кратко е по-добре. Вашата автобиография трябва да е максимум две страници, освен ако не кандидатствате за академична длъжност.
 • Използвайте ключови думи. Включете ключови думи от описанието на длъжността в цялата си автобиография, за да увеличите шансовете си да бъдете забелязани от ATS (Applicant Tracking Systems).
 • Квантифицирайте постиженията си. Когато е възможно, използвайте числа и данни, за да демонстрирате постиженията си. Например, вместо да пишете, че сте „подобрили ефективността на маркетинговите кампании“, можете да напишете, че сте „увеличили кликванията с 20% и генерирали 15% повече приходи“.
 • Бъдете честни. Не преувеличавайте уменията или опита си. Бъдете готови да подкрепите всичко, което напишете в автобиографията си, по време на интервю.
 • Проверете за правописни и граматически грешки. Преди да изпратите автобиографията си, я проверете внимателно за правописни и граматически грешки. Можете да помолите приятел или член на семейството да я прегледа или да използвате онлайн инструмент за проверка на правописа.

Структура на автобиографията

Вашата автобиография трябва да включва следните раздели:

 1. Лична информация: Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес.
 2. Резюме: Кратко описание на вашите умения и опит.
 3. Образование: Вашите образователни степени, включително името на институцията, годината на завършване и вашата специалност.
 4. Трудов опит: Вашите работни места, подредени в обратен хронологичен ред. За всяка длъжност включете заглавието на длъжността, името на компанията, датите на работа и вашите основни отговорности и постижения.
 5. Умения: Вашите умения, както технически, така и меки.
 6. Награди и признания: Всички награди, стипендии или други признания, които сте получили.
 7. Допълнителна информация: Всяка друга информация, която е релевантна за длъжността, за която кандидатствате, като например езикови познания, компютърни умения или доброволчески опит.

Форматиране на автобиографията

 • Използвайте ясен и четлив шрифт.
 • Използвайте достатъчно бяло пространство, за да не изглежда автобиографията ви претрупана.
 • Използвайте заглавия и подзаглавия, за да организирате информацията си.
 • Уверете се, че вашата автобиография е добре форматирана и лесна за четене.

Следвайте тези съвети и ще сте на път да напишете перфектната автобиография, която ще ви помогне да получите желаната работа.

Източник: slovored.com