Имате нужда от 3D скенер за вашия предстоящ проект, но вашият бизнес не разполага с такова оборудване? Като цяло, имате два варианта, които може да обмислите:

  • да закупите свой собствен 3D скенер – това ще ви позволи сами да извършвате 3D сканиране, когато имате нужда;
  • да възложите работата на външни изпълнители, като наемете компания, която предоставя услуги за 3D сканиране.

8cell.bg е фирма, която може да ви помогне и в двата случая. Те предлагат както 3D скенери за продажба, така и услуги за 3D сканиране. Ако изберете да закупите 3D скенер от 8cell.bg, вие може да разчитате и на съдействие във всяка стъпка по процеса на интегриране на тази технология във вашия бизнес. Имайте предвид обаче, че внедряването на такова оборудване обикновено изисква малко по-голяма инвестиция. Понякога наемането на външни изпълнители като 8cell.bg може да бъде по-гъвкаво решение, особено ако проектът е еднократен или се изискват специфични експертни умения.

Но как да разберете кой вариант е най-подходящ за вас? Намирането на отговора на този въпрос наистина се свежда до вашите изисквания. Тук ще разгледаме няколко фактора, които може да ви ръководят в този процес на вземане на решение.

Обем на работа

Какъв е обемът на работа, която трябва да свършите? Колко често ще ви е необходимо да използвате 3D скенер в близкото бъдеще? Това са все въпроси, върху които е добре да помислите преди да вземете решение дали да инвестирате в собствено оборудване за 3D сканиране или да наемете външни изпълнители.

Ако знаете, че ще имате нужда от 3D скенер почти постоянно през следващите няколко години, то покупката може да е най-рентабилното решение. Въпреки че може да ви изглежда по-лесно да възложите сканиращата част от проекта на външна фирма, разходите за използване на услугата за 3D сканиране могат да се увеличат, ако сте чест потребител или ако имате много обекти за сканиране.

Професионалните 3D скенери към момента се предлагат на доста по-достъпни цени. Така че, ако смятате да интегрирате 3D сканиране в редовните си операции, е по-добре да помислите за закупуване на собствено оборудване. То може да се превърне в ценен актив в дългосрочен план. Подобна инвестиция също така може да има смисъл, ако имате да сканирате много обекти от един и същи тип.

Въпреки това, ако не сте сигурни за бъдещите си изисквания или ако знаете, че ще имате нужда от 3D сканиране само за кратък период от време или периодично, аутсорсингът има повече смисъл.

С колко време разполагате?

Наличието на собствен 3D скенер ви осигурява повече гъвкавост, тъй като вашият бизнес реално може да го използва винаги, когато има нужда от него. Ако например планирате да използвате масово 3D сканиране за контрол на качеството на производствената линия, възможността за бързо получаване на резултати на място е добра причина да се снабдите със собствено оборудване.

От друга страна, квалифициран доставчик на услуги може да генерира по-бързи резултати за приложения като обратно инженерство или инспекция на първи артикул. Фирмите предлагащи услуги за 3D сканиране обикновено имат достатъчно опит и достъп до набор от специализирано оборудване, което може да доведе до по-бързо време за изпълнение и потенциално по-висока точност в конкретни приложения.

Разполагате ли с обучен персонал?

Ако вашият екип не разполага с необходимите умения или знания, особено по отношение на обработката на данни от облак точки, може да се наложи да разгледате възможността да наемете външен изпълнител за 3D сканиране. Такъв специализиран доставчик може да предложи не само услуги по основното сканиране, но и допълнителни услуги като обратен инженеринг, където се изисква създаване на CAD модели от получените данни. Това ви осигурява достъп до професионално извършена работа, без да се налага да разширявате вътрешния си екип или да провеждате допълнително обучение.

Какви обекти възнамерявате да сканирате?

Имайте предвид, че конкретен 3D скенер е подходящ за сканиране на определени типове обекти или обекти с подобен размер. Например, сканирането на стая изисква употребата на различен скенер в сравнение със сканирането на малки потребителски продукти или прецизно произведени части. Това означава, че ако трябва да сканирате няколко части, които се различават драстично по характеристики или размер, ще ви е необходим набор от 3D скенери, за да свършите работата. В този случай наемането на услуги за 3D сканиране би било по-подходящата за вас опция.

Има някои случаи обаче, при които закупуването на 3D скенер е по-доброто решение. Например, ако трябва редовно да проверявате произведените части като част от производствения си процес, притежаването на 3D скенер е практично както от логистична гледна точка (винаги е наличен), така и от финансова гледна точка (спестява разходи във времето).

3d сканиране и принтиране

Бюджет

Бюджетът, с който разполагате има решаваща роля при вземането на решение дали да закупите 3D скенер или да възложите на външни изпълнители задачите за сканиране. Обмислете първоначалните разходи за покупка, както и всички разходи, свързани с притежаването и поддръжката на подобно оборудване. След това ги сравнете с разходите за аутсорсинг.

Имайте предвид, че доставчиците на услуги обикновено има достъп до разнообразно оборудване за 3D сканиране, което може да бъде огромно предимство. Те могат да изберат най-подходящото оборудване за различни видове задачи, осигурявайки по-високо качество и ефективност.

В някои случаи, хибридният подход може да предложи най-добрия баланс между рентабилност и възможности. Тоест, вие може да закупите оборудване за вътрешна употреба, което да използвате за повечето операции, а да наемате външни изпълнители само за определени задачи. В крайна сметка най-добрият избор зависи от вашите специфични изисквания и финансови ограничения.