Преди лекарствата

Излъчване Неделя от 11:00Сряда и Четвъртък от 10:00Четвъртък от 17:45Петък от 01:45Понеделник от 06:00 Повторение Понеделник от 03:30 Авторд-р Неделя ЩоноваВодещд-р Неделя ЩоноваРежисьорд-р Неделя ЩоноваРепортерд-р […]