Какво е кредитна история?

Кредитната история е подробен отчет, който описва вашата кредитна дейност за определен период от време. Тя се съхранява от кредитните бюра и се използва от кредиторите, за да преценят вашата кредитна отговорност, когато кандидатствате за заем или кредитна карта.

Как се изготвя кредитната история?

Вашата кредитна история се изготвя въз основа на информацията, която кредиторите докладват на кредитните бюра. Тази информация може да включва:

 • Вашите лични данни: вашето име, адрес, дата на раждане, ЕГН
 • Вашите кредитни сметки: вида на сметката (ипотека, кредитна карта, заем), името на кредитора, сумата на кредита, лихвения процент, датата на отваряне на сметката, историята на плащанията
 • Вашите запитвания за кредит: колко пъти сте кандидатствали за кредит през последните години

Как се чете кредитната история?

Вашата кредитна история е разделена на няколко раздела:

 • Лични данни: Този раздел съдържа вашата лична информация, както и вашето ЕГН.
 • Кредитни сметки: Този раздел съдържа информация за всички ваши кредитни сметки, включително вида на сметката, името на кредитора, сумата на кредита, лихвения процент, датата на отваряне на сметката, историята на плащанията.
 • Запитвания за кредит: Този раздел показва колко пъти сте кандидатствали за кредит през последните години.
 • Кредитен рейтинг: Този раздел е най-важният. Той показва вашата отговорност за изплащане на задълженията.

Как да подобрим кредитната си история?

 • Плащайте сметките си навреме: Това е най-важният фактор за подобряване на вашата кредитна история.
 • Не изтегляйте повече кредити, отколкото можете да си позволите: Високото ниво на задлъжнялост може да навреди на вашата кредитна история.
 • Проверявайте кредитната си история редовно: Можете да получите безплатно копие на вашата кредитна история веднъж годишно от всяко кредитно бюро.
 • Оспорвайте неточностите: Ако откриете неточности във вашата кредитна история, незабавно се свържете с кредитното бюро.

Защо е важно да имаме добра кредитна история?

Добрата кредитна история може да ви помогне да:

 • Получите по-добри лихвени проценти по заемите и кредитните карти: Кредиторите обикновено предлагат по-ниски лихвени проценти на кредитополучатели с добра кредитна история.
 • Получите одобрение за заем или кредитна карта: Кредиторите са по-склонни да одобрят заеми и кредитни карти на кредитополучатели с добра кредитна история.
 • Наемете апартамент или къща: Много хазяи проверяват кредитната история на потенциалните наематели.

Как да получим копие на кредитната си история?

Можете да получите безплатно копие на вашата кредитна история веднъж годишно от всяко кредитно бюро. Можете да поръчате вашето копие онлайн, по телефона или по пощата.

ВИЖТЕ ОЩЕ ТУК